Βιογραφίες
   
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
ABBOT BERENICE (1898-1991)
ADAMS ANSEL (1902-1984)
ADAMSON ROBERT (1821-1848)
ADAMS ROBERT (1937-)
ANSCHUTZ OTTOMAR (1846-1907)
ARBUS DIANE (1923-1971)
ATGET JEAN EUGENE AUGUSTE (1857-1927)
ATKINS ANNA (1799-1871)
AVEDON RICHARD (1923-2004)
TOP
BALDUS, EDOUARD-DENIS (1815-1882)
BALTERMANTS, DMITRI (1912-1990)
BARNARD, GEORGE N. (1819-1902)
BAYARD HIPPOLYTE (1801-1887)
BAYER-HECHT, IRENE (1898-1991)
BEARD, RICHARD (1802-1885)
BEATO FELICE A. (1825-1907)
YANNIS BEHRAKIS (1960- )
BEDFORD, FRANCIS (1816-1894)
BELL, WILLIAM H. (1830-1910)
BENNETT, HENRY HAMILTON (1843-1908)
BENTLEY, WILSON A. (1865-1931)
BERGMANN-MICHEL, ELLA (1896-1971)
BISSON, LOUIS (1814-1876)
BISSON, AUGUSTE-ROSALIE (1826-1900)
BISCHOF WERNER (1916-1954)
BLACK, JAMES WALLACE (1825-1896)
BLANCHARD, VALENTINE (1831-1901)
BLANQUART-EVRARD, LOUIS-DESIRE (1802-1872)
BLOSSFELDT, KARL (1865-1932)
BOISSONNAS Fred (1858-1946)
BOURKE-WHITE, MARGARET (1904-1971)
BOURNE, SAMUEL (1834-1912)
BRADY, MATHEW B. (1823-1896)
BRAGAGLIA ANTONIO GIULIO (1889-1963)
BRANCUSI, CONSTANTIN (1876-1957)
BRANDT, BILL (1904-1983)
BRASSAI (GYULA HALASZ 1899-1984)
BRAUN, ADOLPHE (1811-1877)
BRAVO, MANUEL ALVAREZ (1902-)
BRESSON CARTIER HENRI (1908-......)
BRIDGES GEORGE (1788-1863)
BRIGMAN, ANNE W. (1869-1950)
BRUGUIERE, FRANCIS (1880-1945)
BULLOCK, WYNN (1902-75)
BURROWS, LARRY (1926-71)
CALLAHAN, HARRY (1912-)
CAMERON JULIA MARGARET (1815-1879)
CAMP DU MAXIME (1822-1894)
CAPA, ROBERT (1913-1954)
CAPONIGRO PAUL (1932-....)
CARTER KEVIN (1961-1994)
CARROLL, LEWIS (1832-1898)
CARTIER-BRESSON, HENRI (1908-)
CLAUDET, JEAN FRANCOIS ANTOINE (1797-1867)
CLIFFORD, CHARLES (1819-1863)
COBURN, ALVIN LANGDON (1882-1966)
CRONER, TED
CUNNINGHAM, IMOGEN (1883-1976)
CURTIS, EDWARD SHERIFF (1868-1952)
DAGUERRE LOUIS JACQUES MANDE (1787-1851)
DAVIDSON, GEORGE
DAY, FRED HOLLAND (1864-1933)
DE MEYER, BARON ADOLF GAYNE (1868-1949)
DECARAVA, ROY (1919-)
DELAROCHE, PAUL (1797-1859)
DEMACHY, LEON ROBERT (1859-1937)
DIAMOND, DR HUGH WELCH (1809-1886)
DISDERI, ANDRE ADOLPHE EUGENE (1819-1890)
DODGSON, REV. CHARLES LUTWIDGE (1832-1898)
DOISNEAU, ROBERT (1912-1994)
DRAPER , JOHN WILLIAM (1811-1882)
DUCOS DU HAURON LOUIS (1837-1920)
DUANE MICHALS (1932-....)
EGGLESTON, WILLIAM (1937-)
EINZIG, RICHARD (1932-1980)
EISENSTAEDT, ALFRED (1898-1995)
EMERSON, DR PETER HENRY (1856-1936)
ERFURTH, HUGO (1874-1948)
EUGENE, FRANK (1865-1936)
EVANS, WALKER (1903-1975)
EVANS, FREDERICK HENRY (1852-1943)
FELLIG, ARTHUR (1899-1968)
FENTON, ROGER (1819-1869)
FEININGER ANDREAS (1906-...)
FRANK ROBERT LOUIS (1924-.....)
FRIEDLANDER, LEE (1934-)
FRITH, FRANCIS (1822-1898)
GARDNER ALEXANDER (1821-1882)
GROS JEAN BAPTISTE LOUIS (1793-1870)
GIBSON RALPH (1939-....)
GRAY LE GUSTAVE (1820-1862)
GREENE, JOHN BEASLEY (1832-1856)
GUTMANN, JOHN (1905)
GUTIERREZ Alberto Diaz or KORDA (1929 -2001)
HAAS ERNST (1921-....)
HALASZ, GYULA (1899-1984)
HARISIADIS DIMITRIS
HAWARDEN, LADY CLEMENTINA (1822-1865)
HERSCEL SIR JOHN F.W. (1792-1871)
HILL DAVID OCTAVIUS (1802-1870)
HINE, LEWIS WICKES (1874-1940)
HOCKNEY, DAVID (1937-)
HOWLETT, ROBERT (1831-1858)
 
JACKSON WILLIAM HENRY (1843-1942)
KALOUMENOS DIMITRIS (1912 - 2006)
KARDIAKIDIS GEORGE (1883 - 1958)
KASIMATIS STELIOS (1920 - 1992)
KEETMAN PETER (1916-....)
KERTESZ ANDRE (1894-1985)
KORDA or Alberto Diaz GUTIERREZ (1929 -2001)
KOUDELKA JOSEF
LANDY ELLIOTT (1942 - )
LANGE, DOROTHEA (1895-1965)
LARTIGUE, JACQUES-HENRI (1894-1986)
LAUGHLIN, CLARENCE JOHN (1905-1985)
LE GRAY, GUSTAVE (1820-1882)
LE SECQ, HENRI (1818-1882)
LEIBOVITZ, ANNIE (1949)
LEVITT, CLARENCE HELEN (1907-)
LIST HERBERT (1903-1975)
LEWELYN, JOHN DILLWYN (1810-1882)
MAGRITTE, RENE (1898-1967)
MANOS KONSTANTINOS
MANN, SALLY (1951)
MAPPLETHORPE, ROBERT (1946-1989)
MARGARITIS FILIPOSS (1810-1892)
MAREY ETIENNE JULES (1830-1904)
MARTIN, PAUL AUGUSTUS (1864-1944)
MEGALOKONOMOU MANOLIS
MELETZHS SPYROS
MILLER, LEE (1907-1977)
MODOTTI, TINA (1896-1942)
MOHOLY-NAGY, LASZLO (1895-1946)
MPALAFAS KOSTAS
MORTIMER, FRANCIS JAMES (1874-1944)
MUYBRIDGE EADWEARD (1830-1904)
NADAR (GASPARD FELIX TOURNACHON (1820-1910)
NEGRE CHARLES (1820-1880)
NEWMAN ARNOLD (1918-...)
NIEPCE JOSEPH NICEPHORE (1765-1833)
NELLY'S (ELLH SERAIDARI)
O'SULLIVAN TIMOTHY H. (1840-1882)
OUTERBRIDGE, PAUL (1896-1958)
PAPADIMOS DIMITRIS (1918 - 1994 )
PAPAIOANNOY BOULA (1898-1989)
PENN IRVING (1917-...)
POITEVIN ALPHONSE LOUIS (1819-1882)
PORTER, ELIOT (1901-1990)
RAY MAN (1890-1976)
REJLANDER OSCAR (1813-1875)
RIIS, JACOB (1849-1914)
ROBINSON HENRY PEACH (1830-1901)
RODCHENKO ALEXANDER (1891-1956)
RONIS WILLY (1910 - …)
ROTHSTEIN, ARTHUR (1915-1985)
SALA ANGELO (1576 - 1637)
SALGADO SEBASTIAO (1944-...
SALOMON, ERICH (1886-1944)
SAMARAS LOUKAS (1936-...)
SANDER AUGUST (1876-1964)
SEELEY, GEORGE HENRY (1880-1955)
SHAW, GEORGE BERNARD (1856-1950)
SHERMAN, CINDY (1954-)
SEYMOUR DAVID (1911-1956)
SISKIND AARON (1903-1991)
SMARAGDIS ADREAS (1947-...)
SMITH, WILLIAM EUGENE (1918-1978)
SNELLING, HENRY H.
SOMMER, FREDERICK (1905)
STATHATOS YANNIS (1947 - )
STEICHEN EDWARD (1879-1973)
STIEGLITZ ALFRED (1864-1946)
STRAND, PAUL (1890-1976)
SUDEK, JOSEF (1896-1976)
SUTCLIFFE, FRANK MEADOW (1853-1941)
TALBOT WILLIAM HENRY FOX (1800-1877)
THOMSON, JOHN (1837-1921)
TRIPE, LINNAEUS (1822-1902)
TLOUPAS TAKIS
ΤSAKIRIS SPIROS (1962- )
UELSMAN JERRY (1934-...)
WEEGEE (ARTHUR FELLIG 1899-1968)
WESTON EDWARD (1886-1958)
WHITE CHARENCE (1871-1925)
WHITE MINOR (1908-1976)
WILSON, EDWARD L. (1838-1903)
WILSON, GEORGE WASHINGTON (1823-1893)
WINOGRAND, GARRY (1928-1984)
WITKIN, JOEL-PETER (1939-)
WOLCOTT, ALEXANDER (1804-1844)
ZOGRAFOS NICOS (1881-1967)