ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
MUYBRIDGE EADWEARD (1830-1904)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

http://www.sfmuseum.org

http://www.linder.com

http://photo.ucr.edu

http://www.kingston.gov.uk

http://web.inter.nl.net/users