Βιογραφίες
Μάριος Πλωρίτης 1919 - 2006
'Αιζενστάιν - Sergei Mikhailovich Eisenstein (1898 - 1948)
Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ.)
Φερδινάνδος Μαγγελάνος - Ferdinand Magellan (1480-1521)
Αρχείο Αρθρων-Νέων-Εκθεσεων  
© FOTO ART MAGAZINE