ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Λεξικό φωτογραφικών και ψηφιακών όρων *
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
A/D converter Αναλογικοψηφιακός μετατροπέας. Συνήθως είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα chip που μετατρέπει το αναλογικο σήμα σε ψηφιακό. Υπάρχει στα scanner, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κάρτες οθόνης, κάρτες για επεξεργασία Βίντεο .

Aliasing Tο φαινόμενο που παρατηρείται σε καμπύλες και ευθείες υπό γωνία λόγω διαφορών κοντράστ σε γειτονικά pixel.

Analog Αναλογικό Σήμα συνεχώς μεταβαλλόμενο, αντίθετα με το ψηφιακό που τελικά αναλύεται σε δυαδικές τιμές.

Aperture Διάφραγμα Μηχανισμός με επάλληλα πτερύγια μέσα στο φακό που με το άνοιγμα τους ή το κλείσιμο τους μπορούμε να αυξομειώνουμε το μεταδιδόμενο μέσω του φακού φως. Οι ρυθμίσεις ( αυξομειώσεις ) γίνονται είτε από το ειδικό δακτυλίδι πάνω στο φακό. Στις ποιο καινούριες μηχανές γίνετε και από το σώμα με ειδικό κουμπί . Ο αριθμός f/ του διαφράγματος είναι το πηλίκο της εστιακής απόστασης του φακού διαιρούμενος με τη διάμετρο του ανοίγματος. Το Διάφραγμα παίζει τον ουσιαστικότερο ρόλο για το βάθος πεδίου που θα έχουμε. Επίσης μαζί με την ταχύτητα καθορίζουν την τελική μας έκθεση.

Auto exposure Αυτόματη Έκθεση Το πρόγραμμα επιλέγει ταχύτητες ή διαφράγματα ή και τα δύο. Είναι ένα πρόγραμμα που διαθέτουν πια οι περισσότερες σύγχρονες μηχανές .

Auto Focus Αυτόματη Εστίαση. Μία από τις πιο σημαντικές και διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογίες αυτοματισμού που ενσωματώνουν όλες σχεδόν οι νεότερες φωτογραφικές μηχανές, είναι και τα συστήματα αυτόματης εστίασης. Οι μηχανές αυτόματης εστίασης, γνωστές και από τον αγγλικό όρο Auto-Focus - ή απλά το ακρώνυμο αυτού, AF. Περισσότερα για το Auto Focus

Auto rewind Αυτόματη επανατύλιξη φιλμ Η μηχανή με ένα αισθητήρα ροπής πληροφορείται ότι το φιλμ τελείωσε και το ξανατυλίγει αυτόματα στην κασέτα. Σε πολλές ρεφλέξ υπάρχει στην ημιαυτόματη έκδοση του, δηλαδή ο χρήστης πρέπει να πατήσει κάποιο κουμπί και για να τυλίξει το φιλμάκι το μοτέρ.


TOP


Backlight compensation Αντιστάθμιση κόντρα φωτισμού Λειτουργία συνήθως αυτόματη που διορθώνει την έκθεση δίνοντας 1.5 ή 2 stop παραπάνω, ή ενεργοποιεί το φλας της μηχανής όταν το φωτόμετρο ανιχνεύει ότι το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε έχει περισσότερο φως από πίσω του.

B , Bulb Ρύθμιση που κρατά το φωτοφράκτη ανοικτό όσο είναι πατημένο το κλείστρο. Χρήσιμη λειτουργία για φωτογράφηση τη νύκτα αλλά και δημιουργία διαφορετικών φωτογραφιών σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες αλλά και χρήσιμο για ιδικές λήψεις σε studio.

Banding Ψευδοσολάρισμα. Φαινόμενο που παρατηρείται, όταν προσπαθούμε να αποδώσουμε τους τόνους με λιγότερο βάθος χρώματος από 24bit.

Batch scan Διαδικασία ομαδικού σκαναρίσματος χωρίς να χρειάζεται επανάληψη των ρυθμίσεων για λόγους οικονομίας χρόνου. Συνήθως ενσωματώνεται ως δυνατότητα ακριβών scanner.

Binary number Δυαδικός αριθμός. Αριθμός που αποτελείται από μια ακολουθία ψηφίων 1 και 0. Κάθε επιπλέον ψηφίο bit διπλασιάζει τους πιθανούς συνδυασμούς. Για παράδειγμα: δύο bit παράγουν τους εξής συνδυασμούς: 00, 01, 10, 11. Τρία bit παράγουν τους συνδυασμούς 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Κάθε φυσικός αριθμός μπορεί να αναπαρασταθεί από τον αντίστοιχο δυαδικό. Επειδή το 1 και το 0 αντιστοιχούν στις καταστάσεις των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ανοικτό - κλειστό οι δυαδικοί αριθμοί είναι κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές σε επίπεδο γλώσσας μηχανής που “μιλάει” κατευθείαν στον υπολογιστή αποκλειστικά με δυαδικές ακολουθίες 0 και 1.

Bit depth
Ο αριθμός των bit που αντιπροσωπεύουν την τονική και χρωματική τιμή κάθε pixel.

Bit Aπό τα αρχικά των αγγλικών λέξεων binary digit. H μικρότερη μονάδα πληροφορίας στον υπολογιστή. Είναι είτε 1 είτε 0. Αντιπροσωπεύει δε τις δύο εναλλακτικές καταστάσεις των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ανοικτό - κλειστό.Τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι γραμμένα σε διάφορες γλώσσες υψηλού επιπέδου C++, Gobol, Visual Basic, Delphi που στον πυρήνα τους ανάγονται γλώσσα μηχανής.

Bitmap Xαρτογραφικό αρχείο. Αρχείο εικόνας που περιγράφεται σημείο προς σημείο με μια συγκεκριμένη ακολουθία bits. Eίναι αντίθετο από τα διανυσματικά vector αρχεία εικόνας, τα οποία περιγράφονται μαθηματικά.

Blooming Φαινόμενο παρασίτων στην ψηφιακή εικόνα που προκαλείται από διαρροή ρεύματος ανάμεσα στα στοιχεία CCD και οφείλεται σε μεγάλη υπερέκθεση. Αποτέλεσμα έχει την εμφάνιση “καμμένων” σημείων και ψευδοϊριδισμών στις περιοχές της εικόνας γύρω από ισχυρές φωτιστικές πηγές.

Blue-print Cyanotype Η Κυανοτυπία ανήκει στην κατηγορία των μονόχρωμων τεχνικών, στην κυανοτυπία παίρνουμε μπλε είδωλο σε λευκό χαρτί (εδώ οφείλεται και το όνομα που δόθηκε από τους ξένους, βασισμένο στην ελληνική λέξη ‘κυανό'). Χρησιμοποιείται ακόμα και μέχρι σήμερα . Περισσότερα για την Κυανοτυπία

Bracketing Τεχνική κατά την οποία αντί για μία λήψη πραγματοποιούμε μια σειρά λήψεων από τρεις ή πέντε με ακριβώς το ίδιο κάδρο. Οι λήψεις αυτές διαφέρουν από την κεντρική λήψη ως προς την έκθεση.
Ακολουθούμε δηλαδή τρία ή πέντε διαφορετικά βήματα του 1/2 ή 1 stop κλπ. Παράδειγμα: βασική μέτρηση 1/125" με f/8, κάνουμε bracketing σε βήματα του 1 stop 1/125" f/5.6 και f/11. Με αυτή την τεχνική εχουμε ασφαλιστικές δικλείδες για άψογα αποτελέσματα ιδιαίτερα αν δουλεύουμε με slides. Είναι μια μέθοδο που την χρησιμοποιούν σχεδον όλοι οι φωτογράφοι σε λήψεις studio αλλά και σε εξωτερικές λήψεις που θέλουν ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Το Autobracketing περιέχεται σε λίγες ακριβές ρεφλέξ 35mm. Με τον αυτοματισμό αυτό απλώς επιλέγουμε την απόκλιση από τη βασική έκθεση (σε βήματα του 1/3 stop) και η μηχανή αναλαμβάνει να κάνει αντί για μία τρεις ή πέντε λήψεις του ίδιου καρέ.

Byte Δυαδικός αριθμός 8bit, από 0 ως 255(28) .Χρησιμοποιείται για μέτρηση του μεγέθους των αρχείων. 1 Kilobyte περιέχει 1.024 bytes και ένα Megabyte 1.024 Kilobytes ή 1.048.576 bytes.


TOP


CCD Aπό τα αρχικά των λέξεων Charged Couple Device. Φωτοευαίσθητα στοιχεία που μετατρέπουν σε ηλεκτρικό φορτίο to φως. Χρησιμοποιούνται στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τα scanner. Aκόμη βρίσκουν εφαρμογές στους αισθητήρες των autofocus reflex και στα camcorder.

CD ROM Aπό τα αρχικά των λέξεων Compact Disk Read Only Memory. Περιφερειακό μέσο αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων παρόμοιο σε αρχιτεκτονική με το CD Audio που υπακούει στο πρότυπο της Κίτρινης Βίβλου (Yellow Book) όπως την τυποποίησαν αρχικά οι “μαμάδες” εταιρίες Philips και Sony. Μετά ήλθε το CD ROM Mode ΙΙ για συμπιεσμένα ηχητικά και οπτικά/ video στοιχεία και το CD ROM XA (Εκτεταμένης Αρχιτεκτονικής). Η μεγάλη χωρητικότητα του CD ROM (πάνω από 650 ΜΒ) το κάνει κατάλληλο για αποθήκευση ψηφιακών εικόνων.

CIE (Commission Internationale d' Εclairage) Διεθνής οργανισμός που μελετά και επιβάλλει χρωματικά πρότυπα και συστήματα διαχείρισης χρώματος.

Clipping Ψαλιδισμός. Η αποκοπή ορισμένων τόνων είτε πιο ανοικτών από ένα ορισμένο επίπεδο και επάνω που γίνονται μαύροι είτε από ένα επίπεδο και κάτω που υποβιβάζονται στο μαύρο. Προκαλεί απώλεια λεπτομέρειας. Μπορεί να συμβαίνει και σε ένα μόνο channel.

Color Management Systems
Συστήματα διαχείρισης χρώματος. Εργάζονται σε συνεργασία με το λειτουργικό (στα Mac) ή με εφαρμογές για σταθερά ομοιόμορφη απόδοση χρώματος καλιμπράροντας την οθόνη σε συνάρτηση με την έξοδο (έγχρωμος printer, εικονοθέτης ή άλλο). Tα χαρακτηριστικά (xρωματικά προφίλ) συναρτώνται πολύ συχνά με την πρότυπη κάρτα IT8.

Color model
Χρωματικό πρότυπο. Συχνά αποδίδεται και με τους όρους color space ή color mode, και υποδηλώνει τη μέθοδο απόδοσης των επιμέρους χρωμάτων. Στο RGB (προσθετικό μοντέλο) επιπλέον προσθήκη μονάδων αυξάνει φωτεινότητα. Στο αφαιρετικό CMYK συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλ. όταν αυξάνουμε την συμμετοχή των χρωστικών, το αποτέλεσμα είναι πιο σκούρο, επειδή ακριβώς μεγαλώνει η ποσότητα του μελανιού.

Compression
Συμπίεση Tεχνική, η οποία μειώνει το χώρο που καταλαμβάνουν τα δεδομένα στο σκληρό δίσκο ή σε άλλα αποθηκευτικά μέσα. Διακρίνουμε ανάμεσα στις μη απωλεστικές (non lossy) και τις απωλεστικές (lossy) μεθόδους συμπίεσης. Οι πρώτες ανακτούν ολόκληρο το πληροφοριακό περιεχόμενο μετά την αποσυμπίεση και είναι κατάλληλες για αρχεία προγραμμάτων, κείμενα, DTP κλπ. Οι απωλεστικές μέθοδοι εφαρμόζονται μόνο σε αρχεία εικόνων ή ήχων επιφέροντας μια υπαρκτή μεν αλλά όχι ενοχλητική υποβάθμιση της ποιότητας. Κλασσικά παραδείγματα είναι το zip, lkw, arj για την πρώτη κατηγορία και το jpg για την δεύτερη.

Contone Σύντμηση του continuous tone. Eικόνα ή αρχείο συνεχούς τόνου δηλ. φωτογραφικό και όχι λιθογραφικό ραστεροποιημένο.

CPU Κεντρικός μικροεπεξεργαστής. Aπό τα αρχικά των λέξεων Central Processing Unit. Το βασικό microchip στην καρδιά του υπολογιστή. Εκτελεί πράξεις και ενσωματώνει ορισμένη τεχνητή λογική. Διακρίνουμε τους RISC (reduced instruction set computer) και CISC (Complete Instruction Set Computer) επεξεργαστές ανάλογα με το σετ εντολών που χρησιμοποιούν και το είδος της αρχιτεκτονικής τους.

CΜΥΚ Aπό τα αρχικά των λέξεων Cyan, magenta, yellow, black. Tα τρία χρώματα του αφαιρετικού συστήματος (κυανό, ματζέντα και κίτρινο) μαζί με το μαύρο. Η ανάμειξη των τριών θεωρητικά παρέχει το μαύρο, στην πράξη όμως χρειάζεται προσθήκη μαύρου για καλύτερο κοντράστ. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται εκτός από τους έγχρωμους εκτυπωτές σκοτεινού θαλάμου και τα minilab στην λιθογραφική εκτύπωση και στην ψηφιακή έξοδο (εκτύπωση σε inkjet, εικονοθέτες κλπ.)

Cyanotype Η Κυανοτυπία ανήκει στην κατηγορία των μονόχρωμων τεχνικών, στην κυανοτυπία παίρνουμε μπλε είδωλο σε λευκό χαρτί (εδώ οφείλεται και το όνομα που δόθηκε από τους ξένους, βασισμένο στην ελληνική λέξη ‘κυανό').
Χρησιμοποιείται ακόμα και μέχρι σήμερα και είναι γνωστή σαν blue-print. Περισσότερα για την Κυανοτυπία


TOP


Dark current φαινόμενο Παρασιτικά ηλεκτρικά φορτία που δημιουργούνται στους αισθητήρες CCD όταν δεν εκτίθεται σε φωτεινή ακτινοβολία, προκαλώντας θόρυβο υπό μορφή στιγμάτων στην εικόνα ή λάθος χρώμα σε σημεία.

Databack Προαιρετικό εξάρτημα. Πρόσθετη πλάτη που αντικαθιστά την κανονική και προσφέρει την καταγραφή της ώρας και της ημερομηνίας, intervalome-intervalometerter και στις πολύ σύγχρονες παραλλαγές ορισμένες δυνατότητες προγραμματισμού.

DCS Desktop color separation Format ψηφιακής εικόνας που αποτελείται από τέσσερα ξεχωριστά αρχεία CMYK Postscript σε πλήρη ανάλυση, μαζί με ένα πέμπτο αρχείο EPS master για την τοποθέτηση. Xρησιμοποιείται για ένθεση “ξεγυριστών” εικόνων σε αρχεία Postscript που παράγουν τα προγράμματα DTP όπως το Pagemaker και το Quark XPress.

Density range Εύρος Πυκνότητας. Η μέγιστη πυκνότητα που μπορεί να σκανάρει ένα slide scanner. Όσο μεγαλύτερη είναι τόσο καλύτερα αποδίδονται οι λεπτομέρειες στις σκιερές περιοχές των διαφανειών. Για καλή ποιότητα η Dmax πρέπει οπωσδήποτε να υπερβαίνει το 2,4D. Τα πιο ακριβά scanner με CCD φθάνουν ως Dmax 4.0. Ta scanner με φωτοπολλαπλασιαστές λόγω διαφορετικής αρχής λειτουργίας αποδίδουν και με χαμηλότερο Dmax.

Depth of field Βάθος πεδίου Η απόσταση εμπρός και πίσω από το σημείο ακριβούς εστίασης ( Θέμα ) μέσα στην οποία το είδωλο διατηρεί ικανοποιητική ευκρίνεια. Εξαρτάται από την εστιακή απόσταση του φακού και το διάφραγμα. Το βάθος πεδίου μεγαλώνει όσο κλείνουμε διάφραγμα ενώ μειώνεται όσο το ανοίγουμε. Επίσης το βάθος πεδίου είναι πολύ μεγάλο στους ευρυγώνιους και πολύ μικρότερο στους τηλεφακούς.

Descreen Αφαίρεση του moire δηλ. των έντονων φαινομένων ψαροκόκκαλου ή άλλων ενοχλητικών pattern που παρατηρούνται στο σκανάρισμα λιθογραφικών εικόνων. Επιτυγχάνεται με μείωση του νεταρίσματος ή μερικές φορές με ολοκληρωτική ανασύσταση της εικόνας με ειδικούς αλγορίθμους.

Dichroic Mirror Διχροϊκός καθρέπτης. Ειδικό φίλτρο αποκοπής που ανακλά ένα συγκεκριμένο τμήμα του ορατού φάσματος και επιτρέπει τη διέλευση της υπόλοιπης ακτινοβολίας. Χρησιμοποιείται στα scanner για το διαχωρισμό της ακτινοβολίας της φωτεινής πηγής στις χρωματικές συνιστώσες του προσθετικού συστήματος RGB.

DIN Προδιαγραφή ποιότητας σύμφωνα με τα στάνταρ Deutche Industrie Norm. Σε μονάδες DIN εκφράζεται η ισοδύναμη ευαισθησία του αισθητήρα CCD. Πρόκειται για λογαριθμική κλίμακα, δηλ. διπλασιάζεται, αν προσθέσουμε τον αριθμό 3.

Dmax To σημείο μέγιστης πυκνότητας (αδιαφάνειας) σε μια εικόνα.

Dmin Το σημείο ελάχιστης πυκνότητας στην εικόνα.

Dot gain Κέρδος κουκίδας. H επίδραση του μεγέθους των κουκίδων του ράστερ προκειμενου να αντισταθμιστεί η διάχυση του μελανιού κατά την εκτύπωση. Έτσι το dot gain πρέπει να είναι μικρότερο στην τυπoγραφική εκτύπωση παρά σε αλλες μεθόδους (π.χ. dye sublimation). Τέτοιες ρυθμίσεις ενσωματώνονται στα δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και επιδρούν στην μετατροπή των αρχείων RGB σε CMYK.

Downsample Υποδειγματοληψία. H μείωση της ανάλυσης μιας εικόνας με αφαίρεση pixel. Πραγματοποιείται με την βοήθεια ειδικών αλγορίθμων.

Drum scanner Σαρωτής τυμπάνου. Είδος συσκευής σάρωσης με αισθητήρες τύπου φωτοπολλαπλασιαστή (photomultiplier) στην οποία τα πρωτότυπα επικολλώνται στην εξωτερική κυλινδρική επιφάνεια ενός τυμπάνου.

Dye sublimation Μέθοδος εκτύπωσης συνεχούς τόνου (φωτογραφικής ποιότητας) με θερμική εξάχνωση χρωστικών. Θερμικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν χρωστικές από μια ταινία (ribbon) σε ειδικό χαρτί. Tυπώνει σε τρία ή τέσσερα περάσματα.

Dynamic range
Δυναμική περιοχή. To μέγιστο της τονικότητας (το εύρος από τους ανοικτούς ως τους σκούρους τόνους) που ένα μέσο σάρωσης μπορεί να σαρώσει και αντίστοιχα ένα printer μπορεί να εκτυπώσει. EPS


TOP


Emulsion Φωτοευαίσθητη επιφάνεια. Η φωτοευαίσθητη επιφάνεια αποτελείται από ζελατίνα και κρυστάλλους βρωμιούχου αργύρου, οι οποίοι, όταν εκτεθούν στο φως και εμβαπτισθούν στον εμφανιστή, μετατρέπονται σε κρυστάλλους μεταλλικού αργύρου.Οι κρύσταλλοι είναι τόσο πιο μεγάλοι και σε πυκνότερη διασπορά όσο πιο ευαίσθητο στο φως είναι το φιλμ.

Encapsulated PostScript Format αρχείου που οφείλεται στην Adobe. Eίναι συμβατό με DTP προγράμματα και περιέχει ένα preview αρχείο χαμηλής ανάλυσης.

Exposure latitude
Εύρος έκθεσης. Όρος δανεισμένος από την συμβατική φωτογραφία, αφορά την ιδιότητα του φιλμ να “ανέχεται” σφάλματα υπο/υπερέκθεσης, διατηρώντας αποδεκτή απόδοση της ωφέλιμης πυκνότητας. Οι αισθητήρες CCD συγχωρούν αποκλίσεις της τάξης των ±2stop, επειδή διαθέτουν πολύ ικανοποιητικά χαρακτηριστικά δυναμικής περιοχής.


TOP


Film Φιλμ. Φωτοευαίσθητη επιφάνεια πάνω στην οποία καταγράφεται η φωτογραφική (χημική) εικόνα.

FIlm recorder Ψηφιακό εκτυπωτικό μηχάνημα που τυπώνει σε φωτογραφικό φιλμ. Xρησιμοποιεί για την εκτύπωση CRT και οπτικό σύστημα ή laser.

Focus aid Βοήθημα εστίασης Διάφορα τεχνάσματα που χρησιμοποιούμε για την επιβεβαίωση της σωστής εστίασης.

Flatbed scanner Σαρωτής επίπεδου τύπου όπου τα πρωτότυπα τοποθετούνται σε επίπεδη επιφάνεια. Η κεφαλή με τη φωτιστική πηγή και τον αισθητήρα CCD τοποθετούνται σε κινούμενο φορέα.


TOP


Gamma Η σχέση ανάμεσα σε στοιχεία εισόδου μιας ψηφιοποιημένης εικόνας και στοιχείων απεικόνισης σε μόνιτορ. Ουσιαστικά αναφέρεται στο κοντράστ της απεικόνισης. Επειδή το ανθρώπινο μάτι παρουσιάζει μικρότερη ευαισθησία σε αυξομειώσεις φωτεινότητας σε υψηλά επίπεδα φωτισμού παρά σε χαμηλά και τα μόνιτορ αντιδρούν διαφορετικά, οι διορθώσεις του gamma ακριβώς ρυθμίζουν αυτές τις ασυμβατότητες.

Gamut Γκάμα. Το σύνολο των τόνων που μπορούν να καταγραφούν ή αναπαραχθούν από συγκεκριμένη συσκευή εισόδου - εξόδου ή χρωστική.

Gigabyte Μια μονάδα αυτού του μεγέθους αντιστοιχεί με 1.024Μegabytes ή 1.048,576 kilobytes δεδομένων.

Grey level Επίπεδο ή διαβάθμιση του γκρι. H μικρότερη απόκλιση λευκού/ σκούρου σε μια ασπρόμαυρη εικόνα που μπορεί να διακρίνει το ανθρώπινο μάτι. Το μέγιστο είναι 256 επίπεδα (ή σκαλοπάτια) του γκρι.

Greyscale Διεθνής όρος που αναφέρεται στις ασπρόμαυρες εικόνες, διακρίνοντας αυτές από τις έγχρωμες ή τις γραμμικές (line art).


TOP


Halftone Το αντίθετο του contone. Η προσομοίωση συνεχών “φωτογραφικών” τόνων στην τυπογραφική αναπαραγωγή με ραστερ δηλ. με κουκίδες διαφορετικων σχημάτων, χρωμάτων και διάταξης στην επιφάνεια του χαρτιού.

Ηighlight Φωτεινό σημείο.

Histogram Ιστόγραμμα. Διάγραμμα που απεικονίζει τις τονικές κλίμακες ως σειρά κάθετων γραμμώσεων.

Hue Xροιά. To xρώμα ενός αντικειμένου όπως το αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη όραση, με βάση τις συνιστώσες του συστήματος RGB.


TOP


Interpolation Τεχνητή επαύξηση αναλυτικότητας. H αύξηση του αριθμού των pixel σε μια ψηφιοποιημένη εικόνα μέσω software και όχι με σάρωση εξ αρχής. Έτσι η πληροφορία που προστίθεται δεν αντιστοιχεί σε πραγματικές λεπτομέρειες στην εικόνα αλλά είναι τεχνητή. Εξυπακούεται λοιπόν ότι η ποιότητα χειροτερεύει αν μεγαλώσουμε με τον τρόπο αυτό την ανάλυση.

Illuminator AF Βοήθημα εστίασης στο σκοτάδι. Δέσμη υπερύθρων που χρησιμοποιούν τα AF φλας και ορισμένες AF ρεφλέξ για να εστιάσουν με πολύ χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Το σύστημα μετράει το χρόνο ανάκλασης της δέσμης και υπολογίζει την απόσταση από το αντικείμενο. Έχει μικρή εμβέλεια , συνήθως 10 μέτρα..

Ιmagesetter Eικονοθέτης. Mηχάνημα που καταγράψει ψηφιακά δεδομένα (συνήθως Postscript αρχεία) σε ειδικό μονοχρωματικό φιλμ με σκοπό αυτά τα φιλμ να μεταφερθούν σε λιθογραφικούς τσίγγους. Για έγχρωμες αναπαραγωγές τυπώνονται τέσσερα ανεξάρτητα φιλμ CMYK.

Image Stabilizer Πρόκειτε για ένα γυροσκοπικό σύστημα που ενσωματώνεται στον φακό και πρωτοεμφανίστηκε στις video κάμερες, ενώ για τα 35mm βρήκε σαν κύριο υποστηριχτή του την Canon. Οι πρώτες φορητές βιντεοκαμερες που δεν το χρησιμοποιούσαν, ήταν πολύ δύσκολο σε άπειρα χέρια να δώσουν ένα video που να μην σου προκαλεί ναυτία από το συνεχές κούνημα!!!

Indexed color Eικόνα όχι με φωτορεαλιστική παλέττα χρωμάτων αλλά με ένα κανάλι 8bit χρωματικής πληροφορίας (256 χρώματα). Μερικά προγράμματα επεμβαίνουν στην σύνθεση αυτής της περιορισμένης παλέττας χρωμάτων ώστε να περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα χρώματα που κυριαρχούν στην εικόνα.

Ink trapping Στη λιθογραφική (δηλ. τυπογραφική) αναπαραγωγή, παρατηρούνται προβλήματα στην ενοποίηση των χροιών από τα μελάνια καθώς επικάθονται στο χαρτί με διαδοχικά περάσματα για καθένα από τα χρώματα CMYK. Έτσι η μέγιστη πυκνότητα ελαττώνεται.

ISO ευαισθησία Ισοδύναμη ευαισθησία του αισθητήρα CCD σύμφωνα με το πρότυπο (για φιλμ) του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (International Standards Organization).


TOP


JPEG (Joint Photographic Expert Group) Φορμά συμπιεσμένου φωτογραφικού αρχείου με μεταβλητό λόγο “απωλεστικής” συμπίεσης. Χρησιμοποιείται απ' όλα τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και διαθέτει συμβατότητα με πλατφόρμα Mac & PC.

JCII (Japan Camera Industry Inspection) Τα αρχικά αυτά τα βρίσκουμε σε κάθε γιαπωνέζικη μηχανή. Πρόκειται για ανεξάρτητο οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι γιαπωνέζοι κατασκευαστές και εξασφαλίζει τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής.


TOP


Lens Focal Length (Εστιακή απόσταση φακού) : Η απόσταση ανάμεσα στο οπτικό κέντρο τού φακού και στο φιλμ (εστιακό επίπεδο). ΄Οσο μεγαλύτερη αυτή η απόσταση, τόσο μικρότερη η οπτική γωνία (τηλεφακός), όσο μικρότερη η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη η γωνία (ευρυγώνιος). Περισσότερα για την Εστιακή απόσταση φακού

Lens Hood παρασολέιγ ή Αλεξήλιο Εξάρτημα από καουτσούκ ή πλαστικό ή μέταλλο, που βιδώνει στον μπροστινό δακτύλιο τού φακού, για να τον προστατεύσει από αναλαμπές και ανεπιθύμητες ακτίνες του ήλιου. Το άνοιγμα τού παρασολέιγ πρέπει να αντιστοιχεί στην οπτική γωνία τού φακού. Μεγαλύτερο για ευρυγώνιο, μικρότερο για τηλεφακό.

Line art Ή γραμμικό. Αρχείο με βάθος χρώματος 2bit που έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει μόνο ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο (όπως κάνουν τα λιθογραφικά φιλμ). Στα προγράμματα σάρωσης συνήθως συμπεριλαμβάνεται ρύθμιση για το κατώφλι διαχωρισμού ανάμεσα στους τόνους δηλ. από πιο σημείο και μετά στην κλίμακα του γκρι.

Low Key To αντίθετο του hi key. Εικόνα στην οποία επικρατούν σκοτεινοί τόνοι.

LUT Look up Table Ένας προκαθορισμένος αριθμός ρυθμίσεων που χρησιμοποιείται σε μια εικόνα.

LZW Είδος μη απωλεστικής συμπίεσης κατά Lempel - Ziv - Welch. Aποτελεί μέρος του φορμά TIFF.


TOP


Magnetoptical Φορητά αποθηκευτικά συστήματα όπου η διαμόρφωση του ίχνους της πληροφορίας πραγμαοτποιείται με συνδυασμό μαγνητικών και οπτικών σχεδιάσεων.

Matrix Δεν πρέπει να συγχέεται με τα matrix (πολυζωνικά) συστήματα φωτομέτρησης στις ρεφλέξ μηχανές και τα αντίστοιχα φωτοκύτταρα. Με τον όρο matrix εδώ περιγράφουμε τους μη γραμμικούς αισθητήρες των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Πρόκειται για δισδιάστατες διατάξεις με διαφορετικές διαμορφώσεις είτε τυχαίας κατανομής είτε τριπλών διαδοχικών γραμμών με φίλτρα

Microprisms Μικροπρισματικοί δακτύλιοι. Συνήθως το χρησιμοποιούμε για την επιβεβαίωση της σωστής εστίασης

Mired Micro Reciprocal Degree Kλίμακα χρωματικής θερμοκρασίας βασισμένη στην κλίμακα Kelvin που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό φίλτρων CC χρωματικής διόρθωσης. Ο αριθμός Mired προκύπτει αν διαιρέσουμε τον σταθερό αριθμό 1.000.000 δια τη χρωματική θερμοκρασία σε Kelvin. Aν αφαιρέσουμε τη θερμοκρασία της φωτιστικής πηγής από την αντίστοιχη του φιλμ ή του αισθητήρα CCD της φωτ. μηχανής προκύπτει το φίλτρο.

Moire Ανεπιθύμητες διατάξεις pixel με κυματοειδή σχήματα που παρατηρούνται στα σκαναρισμένα από τυπωμένες με ράστερ εικόνες (δηλ. από λιθογραφικές αναπαραγωγές) και ενίοτε σε απεικόνιση monitor. Moυαρέ επίσης γίνεται αντιληπτό όταν δεν είναι σωστές οι συμπτώσεις των φιλμ των διαχωρισμών στο μοντάζ.

Motordrive Πρόσθετο εξάρτημα οδήγησης του φιλμ στο επόμενο καρέ Την προώθηση αναλαμβάνει ισχυρό μοτέρ με ταχύτητες μεγαλύτερες από 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο. (3fps). θεωρείται εξάρτημα που αφορά περισσότερο τους επαγγελματίες και όσους ασχολούνται με τη φωτογραφία κίνησης και δράσης. Βέβαια σήμερα όλες οι μηχανές διαθέτουν Motordrive έστω και σε απλούστερη μορφή.

MPEG Motion Picture Expert Group Είδος συμπίεσης για video, audio και animation.

MTF Modulation Transfer Function
Είδος μέτρησης που αφορά τις συνδυασμένες επιδόσεις φακού και αισθητήρα. Πραγματοποιείται φωτογραφίζοντας αλλεπάλληλες μαύρες γραμμώσεις που εναλλάσσονται με ίσου πάχους λευκά κενά διαστήματα. Όσο πιο λεπτές γίνονται τόσο περισσότερο υπόκεινται σε φαινόμενα θόλωσης ώστε από ένα σημείο και μετά να μην είναι αντιληπτή η διαφορά γραμμής/λευκού διαστήματος. Η επίδοση MTF είναι ο αριθμός των ζευγών ανά xιλιοστό (lines/mm) που είναι εμφανείς όταν το κοντράστ μειώνεται κατ' ορισμένο ποσοστό.


TOPOCR Οptical character recognition Oπτική αναγνώριση χαρακτήρων. Mέθοδος αναγνώρισης κειμένου με ανάλυση των επιμέρους χαρακτήρων ως σχημάτων που συσχετίζονται με συγκεκριμένα αλφαριθμητικά δεδομένα. Προηγείται η σάρωση του κειμένου σε γραμμικό αρχείο.

Optical Resolution
Οπτική ανάλυση. Η πραγματική ανάλυση του αισθητήρα CCD ενός scanner ή ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, χωρίς τεχνητή επαύξηση μέσω software.


PCMCIA Στάνταρ για κάρτες επέκτασης φορητών υπολογιστών που οφείλεται σε προδιαγραφές της Personal Computer Memory Card International Association. Aφορά κάρτες μνήμης, δικτύου, fax/modem, σκληρούς δίσκους κλπ.

Phase detection Ανίχνευση φάσης Η αρχή στην οποία στηρίζονται τα παθητικά συστήματα Autofocus στις ρεφλέξ 35mm.To είδωλο χωρίζεται στα δύο και αναλύεται από μια σειρά αισθητήρων. Όταν ισο-απέχουν το αντικείμενο μας είναι εντός φάσεως και το σύστημα έχει εστιάσει σωστά.

PICT Φορμά ψηφιακών εικόνων στην πλατφόρμα Macintosh.

Piezoelectric Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο (η διαφορά τάσης σε ένα κρύσταλλο λόγω άσκησης πίεσης) αξιοποιείται σε μερικές φωτογραφικές μηχανές για την ακριβή τοποθέτηση των διατάξεων αισθητήρων CCD.

Pixel
Εικονοστοιχείο. Το ελάχιστο "μόριο" στην ψηφιακή εικόνα. Κάθε αρχείο ψηφιοποιημένης εικόνας αποτελείται από γειτονικά pixel σαν μωσαϊκό, που όταν τα παρατηρούμε από ορισμένη απόσταση δίνουν την εντύπωση του ενοποιημένου ειδώλου.

Plug-in Υποπρόγραμμα που ενσωματώνεται προαιρετικά σε προγράμματα ανοικτής αρχιτεκτονικής όπως το Photoshop. Τα plug-ins του Photoshop έχουν δημιουργήσει στάνταρ και μεγάλη ευκολία για τους χρήστες του. Μερικα απο τα plug-ins που κυκλοφορούν ειναι : Eye Candy, Alien Skin, Kai Power Tools, Andromeda, After Effects, κλπ.


TOPRAM Random Access Memory Μνήμη τυχαίας προσπέλασης. Ολοκληρωμένα κυκλώματα IC με δυνατότητα προσωρινής καταχώρησης δεδομένων που χάνονται όταν διακοπεί η παροχή τάσης. Οι σύγχρονες μνήμες βγαίνουν σε διάφορους τύπους και ταχύτητες. Πιο δημοφιλείς αυτή τη στιγμή είναι οι διαμορφώσεις μνήμης SDRAMσε αρθρώματα DIMM168 επαφών. Μνήμη RAM διαφορετικού τύπου χρησιμοποιούν οι κάρτες οθόνης.

Raster Υποδηλώνει την κουκκίδα των διαχωρισμών τετραχρωμίας, δηλ. το μικρότερο ίχνος που μπορεί να καταγραφεί σε μια διαχωρισμένη λιθογραφική εικόνα.

Resampling Επαναδειγματοληψία. Αύξηση ή μείωση του αριθμού των pixel μιας ψηφιοποιημένης εικόνας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να μεγαλώσουμε ή να μικρύνουμε το μέγεθος μιας εικόνας (βλ. Μενού Image Size). Γίνεται με ειδικούς αλγόριθμους που συγκρίνουν τις ομοιότητες ή διαφορές γειτονικών Pixel.

Resolution Aνάλυση. Εκφράζεται σε pixel (εικονοστοιχείο) π.χ. 150ppi σημαίνει 150 εικονοστοιχεία ανά ίντσα. Όσο αυξάνεται ο αριθμός τόσο περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να αποδώσει η συσκευή.

RGB Από τα αρχικά Red Green Blue(Κόκκινο Πράσινο Μπλέ). Εκφράζει το προσθετικό χρωματικό μοντέλο όπου το λευκό προκύπτει από συνδυασμό ίσων ποσοτήτων από τα τρία συγκεκριμένα βασικά χρώματα. Ανάμειξη αυτών των χρωμάτων μπορεί να δώσει όλες τις ενδιάμεσες χροιές στην παλέττα των φυσικών χρωμάτων (έχει βρεθεί ότι μπορεί να είναι μέχρι 16,7 εκ. χροιές). Το σύστημα RGB χρησιμοποιείται στα μόνιτορ. Οι εκτυπωτές αντίθετα εργάζονται στο αφαιρετικό σύστημα CMYK.

RISC Reduced Instruction Set Computer Είδος επεξεργαστή που έχει περιορισμένο σετ εντολών και επιτυγχάνει πολύ γρήγορους χρόνους εκτέλεσης των κύκλων. Τέτοιοι επεξεργαστές είναι της Motorola που χρησιμοποιούνται στα Mac.

RIP Raster Image Processor Ειδικό ισχυρό computer ή πρόγραμμα που αναλαμβάνει τη μετατροπή διανυσματικών αρχείων χαμηλότερης ανάλυσης σε υψηλής ανάλυσης αρχεία με κουκκίδες. Τα συναντάμε σε γιγαντοεκτυπωτές inkjet (Large Format Printers) και σε εικονοθέτες (imagesetters) που παράγουν φιλμ διαχωρισμών.

ROM Read Only Memory
Μνήμη μόνο ανάγνωσης. Είδος ολοκληρωμένου κυκλώματος με μόνιμα δεδομένα (που δεν αλλάζουν) ούτε χάνονται με το κλείσιμο της συσκευής.. Τέτοια chip χρησιμοποιεί το BIOS. Παραλλαγή αποτελούν οι μνήμες EEPROM που μπορούν να προγραμματιστούν σε ειδική συσκευή εγγραφής.


Screen angle Στους διαχωρισμούς τετραχρωμίας λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι κουκκίδες σε κάθε χρώμα να είναι σε διαφορετική γωνία. Συνήθως το μαύρο είναι στις 45°, το κίτρινο στο 0° και τα άλλα δύο χρώματα στις 15° και 75°.

Screen frequency
Σε μια ραστεροποιημένη εικόνα, είναι ο αριθμός των γραμμών ανά ίντσα. Αποτελείται από κουκκίδες. Η εκτύπωση των περιοδικών ιλουστρασιόν γίνεται στα 150-200ppi.

SCSI Small Computer System Interface Πρωτόκολλο επικοινωνίας που εργάζεται ανεξάρτητα από τον επεξεργαστή και απορροφά ελάχιστους πόρους συστήματος. Χρησιμεύει για τη διασύνδεση ως 7 (ή 14 στο Wide SCSI) περιφερειακών σε τοπολογία bus, με τερματική αντίσταση στα άκρα. Οι συσκευές μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές (scanner, σκληροί δίσκοι, backup, άλλα αποθηκευτικά μέσα π.χ. Zip, Jaz, MO disks, ορισμένοι “βαρείς” εκτυπωτές κλπ.).

Sharpen Όξυνση. Λειτουργία τονισμού των περιγραμμάτων που αποβλέπει να δοθεί η αίσθηση της μεγαλύτερης ευκρίνειας στις λεπτομέρειες.

Signal to Noise Ratio Λόγος σήματος προς θόρυβο. Εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στην πραγματική “πληροφορία” και το παρασιτικό χρώμα. Οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στη σχεδίαση του ναλογικοψηφιακού μετατροπέα (RAM DAC)

S-RAM Static RAM Στατική RAM. To πιο ακριβό είδος RAM που χρησιμοποιείται ως μνήμη cache σε επεξεργαστές και παλιότερα σε motherboard ως cache β' επιπέδου.

Split image rangefinders
Τηλέμετρο σπαστού ειδώλου. Συνήθως το χρησιμοποιούμε για την επιβεβαίωση της σωστής εστίασης.

Slot Υποδοχή για κάρτες επέκτασης. Έχει διαφορετική μορφή στους επιτραπέζιους και τους φορητούς υπολογιστές (notebook). Στους πρώτους υπάρχουν διάφορες τυποποιήσεις για slot, που ακούουν στα ονόματα ISA, PCI, AGP κλπ. Στα notebook υπάρχουν μόνον τα slots PCMCIA II και ΙΙΙ που δέχονται αντίστοιχες κάρτες. Οι κάρτες επέκτασης κάνουν όλες τις εργασίες ανάλογα με τον τύπο τους, μπορεί να αφορούν δί-κτυο Ethernet, ήχο, SCSI controller, modem κλπ.

SWOP Προδιαγραφή για τα μελάνια αναπαραγωγής που οφείλεται στην ένωση GATF και περιγράφει πως αναπαράγονται τα χρώματα σε αδιαφανές χαρτί. Yπάρχουν ξεχωριστά στάνταρ SWOP ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο στην τυπογραφία είδος χαρτιού ή μελανιού. Στην Ευρώπη αντί για το SWOP υιοθετείται πλατιά η προδιαγραφή Eurostandard.

Supersampling Yπερδειγματοληψία. Καταγραφή περισσότερων βαθμίδων τονικότητας από την απαιτούμενη για την ρεαλιστική αναπαραγωγή μιας εικόνας. Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη μείωση του ηλεκτρομαγνητικού και παρασιτικού θορύβου ή την εξαγωγή περισσότερων λεπτομερειών στα σκιερά σημεία.


TOP


TFT σκόπευτρο Thin-Film-Transistor. Τεχνολογία έγχρωμης οθόνης που αναφέρεται και ως active matrix (ενεργού μήτρας). Σε πολλές ψηφιακές compact αντί για το κλασσικό οπτικό σκόπευτρο ενσωματώνεται μία οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT. Η αποικόνιση μπορεί να είναι χαμηλής ανάλυσης, αντιστοιχεί όμως με ακρίβεια στο τελικό κάδρο. Δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής των αποθηκευμένων στη μνήμη λήψεων.

Thermal transfer Μέθοδος φωτορεαλιστικής εκτύπωσης - αναφέρεται και ως θερμικός κηρός. Χρησιμοποιούνται μικροθερμικά στοιχεία που προκαλούν με θερμότητα την τήξη ειδικών χρωστικών με βάση το κερί. Οι χρωστικές μεταφέρονται επαφικά σε ειδικό χαρτί ή διαφάνεια. Διαφέρει από την εκτύπωση με θερμική εξάχνωση χρωστικών διότι εδώ οι χρωστικές δεν διαχέονται σε ένα “νέφος” και έτσι μοιάζει με ραστεροποιημένη εκτύπωση.

TIFF Τag Image File Format To πιο δημοφιλές και διαδεδομένο φορμά ψηφιοποίησης αρχείων εικόνας. Υποστηρίζεται απ όλα σχεδόν τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας αποτελώντας στάνταρ φια φωτγράφους,Τυπογράφους, Γραφίστες κλπ.

Tone curve Τονικές καμπύλες. Αναφέρονται και ως καμπύλες gamma. Ενσωματώνονται στα περισσότερα “σοβαρά” προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, χρησιμεύοντας στην εύκολη διόρθωση της τονικότητας είτε σε επίπεδο τριχρωμίας RGB και τετραχρωμίας CMYK ή σε επιμέρους χρώματα.

Trapping Ρυθμίσεις στα αλλεπάλληλα φιλμ των διαχωρισμών CMYK με σκοπό την αποφυγή χρωματικών εκτροπών κατά την τυπογραφική αναπαραγωγή. Τα ανεπιθύμητα φαινόμενα trapping παρατηρούνται διότι το μελάνι δεν απορροφάται ομοιόμορφα από το χαρτί καθώς τυπώνονται το ένα μετά το άλλο τα μελάνια.

ΤTL Through The Lens Διαμέσου του φακού . Τα αισθητήρια του ενσωματωμένου φωτόμετρου διαβάζουν και μετρούν το φως που περνάει μέσα από το φακό. Με αυτόν τον τρόπο φωτομέτρησης γίνετε αυτόματα ο υπολογισμός εάν έχουμε προσθέσει κάποιο φίλτρο , δακτυλίδι προέκτασης η διάφορα ειδικά εξαρτήματα. Η φωτομέτρηση Τ TL έχει επικρατήσει πλήρως σχεδόν σε όλες τις μηχανές.

Twain Toolkit Without An Important Name Πρωτόκολλο που επινοήθηκε με σκοπό την επικοινωνία και τον έλεγχο περιφερειακών όπως scanner, φωτογραφικές μηχανές κ.λπ. κατευθείαν από μια εφαρμογή. Έτσι μπορούμε να εισάγουμε εικόνες στα DTP και Digital Imaging προγράμματα χωρίς να χρειαζόμαστε βοηθητικά προγράμματα.


TOP


UCR Under Color Removal Αφαίρεση χρώματος. Σύστημα εξισορρόπησης των αναπαραγόμενων εικόνων τετραχρωμίας CMYK όπου με σκοπό να μην "μπουκώσουν" τα σκούρα, αφαιρούνται μεταβλητά ποσοστά των τριών χρωμάτων Cyan, Magenta, Yellow αν το ποσοστό του μαύρου αρκεί.

Unsharp Mask
Φίλτρο τεχνητής επαύξησης της οξύτητας που αυξάνει την υποκειμενική αίσθηση της καθαρότητας της εικόνας τονίζοντας τα περιγράμματα.


TOP


White balance Iσορροπία του λευκού. Αναφέρεται στη δυνατότητα επεμβάσεων στις επιμέρους συνιστώσες μιας ψηφιακής βιντεοκάμερας, φωτογραφικής μηχανής ή μόνιτορ. Μέσω λεπτών διορθώσεων στα επιμέρους χρώματα μπορούμε να βελτιώσουμε τις αποκλίσεις από το ιδανικό λευκό φέρνοντάς το στο επιθυμητό ουδέτερο τόνο, χωρίς νόθες χροιές. Eκτός από την αυτόματη ισορροπία του λευκού (Auto White balance), πολλά μοντέλα διαθέτουν χειροκίνητες ρυθμίσεις (Manual White balance).

WORM Aπό τα αρχικά των λέξεων Write Once Read Many. Υποδηλώνει τα εγγράψιμα CD που είναι δυνατόν να γραφτούν μια φορά, μπορούν όμως να δεχτούν άπειρες προσπελάσεις.

WYSIWYG Aπό τα αρχικά των λέξεων What You See Is What You Get δηλ. ότι βλέπετε, παίρνετε. Υποδηλώνει την άνεση των προγραμμάτων GUI (Graphics User Interface) να προσφέρουν ρεαλιστική απεικόνιση για γραμματοσειρές, εικόνες κλπ. Πολύ χρήσιμο στο DTP.


TOP

Zoom Οι φακοί zoom είναι εξαιρετικά πολύπλοκες οπτικές σχεδιάσεις με σύνθετα οπτικά σύνολα - ομάδες που σου επιτρέπουν να μεταβάλεις την εστιακή απόστασή τους με την σχετική μετατόπιση των οπτικών στοιχείων μέσα στο φακό. Έτσι μεταφέρεται το οπτικό κέντρο του φακού, άρα αλλάζει και η εστιακή του απόσταση. Περισσότερα για το Zoom - Δείτε : Η Ιστορία του φακού Zoom


Το Λεξικό φωτογραφικών και ψηφιακών όρων είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2003 και συνεχώς εμπλουτίζεται . Προσθέτουμε άρθρα σχετικά με τους όρους που εξηγούνται εδώ και παραπέμπουμε με link σε λεπτομερέστερες αναλύσεις . Προστίθενται συνεχώς δικά σας λήμματα που μας στέλνετε όπως και διορθώσεις. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε δικές σας προσθήκες και διορθώσεις.