ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
BLACK, JAMES WALLACE (1825-1896)

Ο

Γ.Φ.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕT
 
Η παλαιότερη αεροφωτογραφία που σώζεται έως τις μέρες μας