Σημεία Επαφής - Touch Point
The series of photographs Touch Point has taken the 2nd Honorary Discrimination of the 2nd International photograph competition FOTO ART MAGAZINE with subject: Touch Point

Η Σειρά φωτογραφιών Σημεία Επαφής έχει πάρει το 2η Διάκριση του 2ου Διεθνούς διαγωνισμού φωτογραφίας
FOTO ART MAGAZINE με θέμα : Σημεία Επαφής

Jesus Olmo Jesus Olmo Jesus Olmo Jesus Olmo
Jesus Olmo Jesus Olmo Jesus Olmo Jesus Olmo
Jesus Olmo Jesus Olmo Jesus Olmo Jesus Olmo
Jesus Olmo Jesus Olmo Jesus Olmo  
Copyright © by Jesus Olmo All rights reserved.