Ιστορία..
Η πρώτη φωτογραφία
Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Joseph -Nicephone Niepce το 1816 ήταν η πρώτη εικόνα φύσης και έγινε γνωστή με τον τίτλο θεά από το παράθυρο του . Ο ίδιος την ονόμασε “retinas“ (Αμφιβληστροειδείς χιτώνας ματιού)
Ήταν ένα αρνητικό και η εικόνα εξαφανίστηκε επειδή στο φως της ημέρας γίνεται απολύτως μαύρο.
Το 1826 κατάφερε να σταθεροποιήσει την εικόνα πάνω στο χαρτί . Έτσι άρχισε η τεχνολογία που επιτρέπει σήμερα να καταγράφονται εικόνες ανθρώπων ,γεγονότων γεωγραφικών περιοχών και διευκολύνεται η επικοινωνία .
NICEPHORE NIEPCE
ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ
1826
ΗΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δείτε Video αναπαράσταση για την δημιουργία της πρώτης φωτογραφίας
BACK
© FOTO ART MAGAZINE