Ραβέννα, το Βυζάντιο στην Ιταλία!!

30/04/2013 FotoArtMagazine 0

19-20 Αυγούστου 2009 -Ξύπνα έχουμε πολύ δρόμο. Δεν πρέπει να καθυστερούμε. Έχουμε 650 χιλιόμετρα μπροστά μας!   Δρόμο! Και τι δρόμο. Μερικοί από τους καλύτερους […]