Καλές γιορτές!

30/04/2013 FotoArtMagazine 0

  Φωτογραφία: Μαριάννα Φιωτάκη Η Ανάσταση. Τοιχογραφία στο Παρεκκλήσιο της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, 28 Μαρτίου 2013