ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΧΟΡΑΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΠΟΡΆΜΑΤΟΣ 2012 από την Ε.Φ.Ε.

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία προκηρύσσει τον 17ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ηχοράματος και τον 21ο Πανελλήνιο  Διαγωνισμό Διαποράματος και προσκαλεί τους φίλους του είδους σε συμμετοχή.

17ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΧΟΡΑΜΑΤΟΣ 2012

21ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΟΡΆΜΑΤΟΣ 2012

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ηχόραμα: Σειρά εικόνων με ενιαίο θέμα, βασισμένη στον επιτυχημένο συνδυασμό εξαιρετικής εικόνας και κατάλληλου  ήχου (μουσική υπόκρουση με ή χωρίς ηχητικά εφέ, υποχρεωτικά όμως χωρίς λόγο) με στόχο την αισθητική και μόνο απόλαυση του θεατή-ακροατή . Η διάρκεια του έργου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 6  λεπτά, χωρίς κανένα περιορισμό προς τα κάτω..

Διαπόραμα: Σειρά εικόνων που  παρουσιάζονται με  λογική αλληλουχία, με σκοπό να μεταφέρουν στον θεατή-ακροατή κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα, να αφηγηθούν μια ιστορία, να μεταδώσουν ορισμένες σκέψεις και συναισθήματα του δημιουργού. Το ηχητικό μέρος περιλαμβάνει λόγο ή αφήγηση και μουσική υπόκρουση ή ηχητικά εφέ. Η ύπαρξη λόγου ή αφήγησης δεν είναι απαραίτητα υποχρεωτική, εφόσον ο τρόπος παρουσίασης επιτρέπει την κατανόηση του περιεχομένου του έργου. Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια 12 λεπτά.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1.  Στους διαγωνισμούς μπορεί να πάρει μέρος κάθε ΄Ελληνας ερασιτέχνης ή επαγγελματίας φωτογράφος, καθώς και κάθε αλλοδαπός φωτογράφος μόνιμος κάτοικος Ελλάδας.
  2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) ηχοράματα και δύο (2) διαποράματα.
  3. Τα έργα υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή σε DVD (διαφορετικό για τα ηχοράματα και τα ηχοράματα) μαζί με το δελτίο συμμετοχής ιδιοχείρως στα γραφεία της ΕΦΕ (7-9:30 μ.μ. καθημερινά) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (όχι συστημένα) ή με courier στη διεύθυνση:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ, Ρεθύμνης 54 ΤΚ-13122 Ιλιον, Αθήνα.

  1. Στο εξωτερικό  κάθε  DVD αναγράφεται η κατηγορία του διαγωνισμού (ηχόραμα ή διαπόραμα) και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος. Κάθε έργο επισημαίνεται με ξεχωριστό τίτλο της εκλογής του συμμετέχοντος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : 15 Μαΐου 2012

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε  10 ευρώ  για μία κατηγορία και 15 ευρώ  για δύο κατηγορίες.

ΒΡΑΒΕΙΑ

–          Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο μετάλλιο για κάθε κατηγορία.

–          Έπαινοι κατά την κρίση των κριτών.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

  1. Η κρίση των έργων θα γίνει από τριμελή επιτροπή, ξεχωριστή  για κάθε κατηγορία, η οποία θα ορισθεί από το Δ.Σ. της ΕΦΕ.
  2. Εργα  που έχουν  διακριθεί σε προηγούμενους  διαγωνισμούς της Ε.Φ.Ε. αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Οι αποφάσεις των κριτικών επιτροπών είναι οριστικές και αμετάκλητες. Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.

 

 

  1. Η απονομή των βραβείων και η προβολή των έργων  θα γίνει σε ειδική δημόσια τελετή και τα έργα που θα παραμείνουν στο αρχείο της Ε.Φ.Ε.
  2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.
  3. Η Ε.Φ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις διακριθείσες συμμετοχές για την προβολή της εταιρείας και την προώθηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό της, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά: δημόσιες προβολές, δημιουργία CD-DVD, κ.λ.π.), οι δε συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (και σε οποιαδήποτε κατηγορία), αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων έργων τους με την υπογραφή τους στο Δελτίο συμμετοχής, όπως πιο πάνω, στη Φωτογραφική Εταιρεία. H Ε.Φ.Ε. υποχρεούται να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.