Ο φωτογράφος του Σιράζ!

Ο φωτογράφος του Σιράζ!

16 Μαρτίου 2015

Ιράν, Σιράζ.

DSC_0228

Δήμος Φιωτάκης

Από το http://fototsepi.blogspot.gr/2015/03/blog-post_29.html