Ευρυτανικά βουνά!

7 Μαΐου 2013

DSCN5524

Στη θέση Κοκκάλια κοντά στο Κρίκελλο.

Δήμος Φιωτάκης